#donghanhcungtretuky

Những hoạt động học tập tại trung tâm
12-05-2018

Trung tâm Autism Edu xây dựng chương trình học tập hướng tới nhiều đối tượng trẻ khác nhau về độ tuổi, về những rối loạn mà trẻ mắc phải. Với mục đích là thúc đẩy sự phát triển của trẻ một cách toàn diện nhất, trung tâm xây dựng nhiều hoạt động học tập khác […]

Read More