#phuhuynhcanthiep#

Phụ huynh cùng can thiệp
13-08-2018

Với phương hướng hoạt động ngoài các hoạt động can thiệp cho trẻ tại trung tâm, thì trung tâm luôn xác định với phụ huynh về vai trò quan trọng của chính các thành viên trong gia đình trong quá trình can thiệp cho trẻ.   Khi các cô được tiếp xúc với phụ huynh, […]

Read More