trẻ khuyết tật trí tuệ

KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
21-02-2018

1. Tiêu chí xác định người bị khuyết tật trí tuệ – Dưới mức trí tuệ trung bình một cách rõ rệt (IQ<70, đo bằng test trí tuệ tiêu chuẩn) – Suy yếu trong hoạt động, chức năng thích nghi – Các khuyết tật hình thành trong quá trình phát triển 2. Người bị khuyết […]

Read More