Chương trình giảng dạy

Bộ chương trình giảng dạy tại Trung tâm Autism Edu dựa trên sự phát triển và tập trung vào nhu cầu xã hội, cảm xúc và trí tuệ của trẻ, và được định hướng trên ba nhóm tuổi.

Trẻ từ 16 tháng đến 24 tháng tuổi

Trẻ em bình thường hay trẻ có nhu cầu đặc biệt đều có thể phát triển một cách tốt nhất trong một môi trường giáo dục an toàn, công bằng và tôn trọng trẻ.

Chính vì vậy, chúng tôi chú trọng đến các yếu tố đảm bảo cho trẻ có tâm lý an toàn và tin tưởng vào những chuyên viên can thiệp tại trung tâm.

 

Xem thêm

Trẻ từ 2 tuổi đến 4 tuổi

Ở giai đoạn này trẻ phát triển mạnh mẽ các kỹ năng nền tảng đã được xây dựng ở giai đoạn trước đó. Trẻ sẽ được học và trải nghiệm thông qua các hoạt động trực quan và cụ thể để có cái nhìn tổng thể  về sự vật, sự việc.

 

Xem thêm

Tiền Tiểu học

Xây dựng cho trẻ những kỹ năng cơ bản để chuẩn bị tâm thế vào lớp 1.

  • Kỹ năng tự lập (ăn, uống, ngủ, vệ sinh cá nhân)
  • Kỹ năng làm việc theo nhóm
  • Kỹ năng quản lý công việc/ thời gian
  • .....
Xem thêm

Chúng tôi đã làm việc với trẻ có nhu cầu đặc biệt mười năm

Chúng tôi cố gắng khuyến khích sự tò mò tự nhiên của mỗi đứa trẻ với hy vọng bồi dưỡng tình yêu học tập. Tại Trung tâm Autism EDU, bé có rất nhiều cơ hội để làm chủ các công việc phù hợp với trình độ phát triển của mình.