Giáo viên

Chúng tôi tự hào về đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp của chúng tôi, những người hàng ngày chăm sóc, giáo dục trẻ với sự tận tâm và tâm huyết. Chúng tôi tin rằng, mỗi trẻ đến đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chính giáo viên của chúng tôi.

Phạm Thị Dần

Giám đốc Trung tâm - Cử nhân Giáo dục đặc biệt

Trần Thị Lan

Phó Giám đốc - Thạc sỹ Tâm lý học

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên - Cử nhân Công tác xã hội