#canthiepcanhan

Chương trình can thiệp tại nhà trong thời gian nghỉ dịch
18-02-2021

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid -19 ngày càng phức tạp. Trung tâm Autism EDU triển khai chương trình can thiệp 1 -1 tại gia đình trẻ nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như duy trì can thiệp cho trẻ trong trong thời gian nghỉ dịch. Các hình thức can thiệp 1 -1 […]

Read More
Giờ học cá nhân
09-09-2020

Giờ học cá nhân  Đặc thù của chúng mình là khả năng tập trung chú ý khi tham gia các hoạt động còn ngắn. Vì vậy, trong các giờ dạy của các cô thường có rất nhiều hoạt động thay phiên nhau để duy trì sự hứng thú và khả năng tập trung chú ý […]

Read More