#dauhieutangdong

Can thiệp với trẻ tăng động giảm chú ý
28-05-2020

Trẻ tăng động giảm chú ý (hay còn viết tắt là ADHD) là một trong những rối loạn tinh thần phổ biến ảnh hưởng đến trẻ em cũng như ở người lớn. Theo DSM 5, ADHD là tình trạng biểu hiện quá mức tình trạng không tập trung chú ý, hoạt động không kiểm soát […]

Read More