tags post

Tự kỷ là gì?
05-01-2018

Tự kỷ (Autism), hay rối loạn phổ tự kỷ nói đến một nhóm các rối loạn phức tạp trong sự phát triển của não bộ. Nhóm rối loạn này được đặc trưng bởi những khó khăn trong tương tác xã hội, giao tiếp bằng lời và không lời, các hành vi sở thích định hình […]

Read More
RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý (ADHD)
05-01-2018

Tăng động giảm chú ý và những điều cần biết ADHD là rối loạn tâm thần và thần kinh – hành vi, đặc trung bới khó khăn trong việc tập trung hoặc tăng hoạt động/ xung động hay kết hợp cả giảm tập trung chú ý và tăng hoạt động/ xung động ADHD là một […]

Read More
RỐI LOẠN GIAO TIẾP
05-01-2018

CÁC DẠNG RỐI LOẠN GIAO TIẾP VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CHÍNH RỐI LOẠN NGÔN NGỮ A. Khó khăn dai dẳng trong việc hình thành và sử dụng ngôn ngữ trong các phương thức (nói, viết, ngôn ngữ kí hiệu) dẫn đến suy giảm khả năng hiểu hoặc những vấn đề dưới dây: Giảm vốn từ […]

Read More
The most common mistakes when managing personal finances
05-01-2018

The ability to manage money competently is especially valuable quality in the conditions of financial crisis, when the purchasing power of the population is shrinking, inflation is rising, and currency exchange rates are completely unpredictable. Below are the common mistakes related to money affairs along with financial planning advice to help manage your own finances […]

Read More