#tretulap#

Tầm quan trọng của kỹ năng tự phục vụ
12-06-2018

Kỹ năng tự phục vụ là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ trong đó có cả những trẻ có nhu cầu đặc biệt. Vậy tại sao kỹ năng tự phục vụ lại quan trọng đến như vậy? Đối với một bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt […]

Read More